Buiten

Subsidies zonnepanelen 2017

8 mei 2017

Wie plannen heeft om in 2017 zelf energie op te wekken, krijgt een fiscaal voordeel. Particulieren die collectief op eigen dak duurzame energie opwekken, krijgen een belastingkorting van 7,5 eurocent per kilowattuur. Dat staat in het Belastingplan 2014.

Regeerakkoord

Verenigingen van Eigenaren vallen onder de nieuwe regeling. Door het belastingvoordeel in te voeren, hoopt de overheid dat meer verbruikers van energie op een duurzame manier hun eigen energie opwekken.

Verlaagd tarief

Het verlaagde tarief staat in het Belastingplan. Letterlijk staat erin dat het opwekken van duurzame energie wordt gestimuleerd door een verlaagd tarief in te voeren. Dat verlaagde tarief geldt in de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit.

25.000 particulieren

Naar verwachting maken zo’n 25.000 particulieren gebruik van het belastingvoordeel. Elke deelnemer zal via de regeling ongeveer 3.000 kilowattuur per jaar opwekken. Dat is ongeveer zeven maanden aan energie (bij gemiddeld verbruik). De regering verwacht dat de duurzame opwekking van elektriciteit vanaf 2014 jaarlijks toeneemt met 75 miljoen kilowatt.

Belastingplan

Alle maatregelen staan in het Belastingplan. De voorwaarde voor de korting op de belasting is wel, dat de energieverbruiker elektriciteit afneemt die afkomstig is van particuliere kleinverbruikers. Die kleinverbruikers moeten in de regio gevestigd zijn.

Verenigingen van Eigenaren hebben volgens het belastingplan ook recht op het verlaagde belastingtarief. Dat geldt zodra de energie wordt opgewekt op een eigen gebouw. Een bedrijfspand met zonnecollectoren op het dak, is daar een goed voorbeeld van. Voor deze verenigingen geldt dat zij btw moeten afdragen en slechts belasting moeten betalen voor de vennootschapsbelasting.

Om recht te hebben op de korting op de belasting, moet de energie in de nabijheid zijn opgewekt. Daarmee bedoelt de overheid dat de opwekker van de energie zich in hetzelfde postcodegebied moet bevinden. De aansluitingen van de leden van het collectief, moeten in dezelfde regio wonen. Om te bepalen of een consument recht heeft op korting, maakt de overheid gebruik van een postcoderoos.

Zelf opwekken

Zelf energie opwekken kan met bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat is een duurzame investering. De prijs van zonnepanelen is op dit moment relatief hoog, maar er is dan ook een flinke besparing uit te halen. Bovendien gaat de apparatuur voor langere tijd mee. Zo gaat een omvormer ongeveer tien jaar mee.

Naar verwachting stijgt de energieprijs met ongeveer 5% per jaar. Door zelf zonne-energie op te wekken, zit de consument niet aan die prijsstijging vast. Een zonnepaneel gaat ten minste 25 jaar mee.

Je vindt misschien ook leuk