Klusbedrijven

Regelgeving bedrijfsafval bij kantoor aan huis

26 april 2022
regelgeving bedrijfsafval

Wat betreft het scheiden van afval gelden regels specifiek voor huishoudens en voor bedrijven. Indien je dus een ondernemer bent dan moet je zelf het afval scheiden en laten ophalen. Dit geldt tevens als je thuis werkzaam bent voor een bedrijf. Het is belangrijk dat al het afval niet voor een langere periode van tijd blijft liggen, anders zal dit leiden tot veel stank en overlast. Zodra je thuis werkt dan is het belangrijk dat al het afval dat je voor werkgerelateerde redenen verzameld vervolgens wordt gescheiden binnen de regelgeving.

Onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval

Voor het verzamelde afval geldt dat je een onderscheid moet maken tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Dit is met name van belang indien je thuis werkt of een eenmanszaak hebt. Het huisafval komt tot stand door het feit dat je woont in het huis, oftewel het is een gevolg van het dagelijks leven. Wat betreft het bedrijfsafval geldt dat dit afval specifiek wordt verzameld gedurende werktijden. Het afval is dus een gevolg van de arbeidsomstandigheden waarin jij verkeert. Het is van belang om voor elke afvalstroom die je produceert een aparte container te hebben. Voor het overige afval is de restafvalcontainer van Bedrijfsafval.nl geschikt.

Verschillende containers gebruiken

Wat betreft het scheiden van afval is het tevens van belang om gebruik te maken van verschillende containers. Dit is immers van praktische waarde, het proces van afval scheiden wordt een stuk gemakkelijker gemaakt. Daarnaast is het scheiden van afval goed voor de portemonnee, aangezien je hiermee boetes voorkomt. Bovendien zullen de kosten voor het verwerken van afval lager uitvallen indien je kiest voor het scheiden van afval. De kosten zijn namelijk per afvalstroming weer verschillend, waardoor het verstandig is om meerdere containers in te zetten. Een rolcontainer is ideaal als je de afvalcontainers gemakkelijk wilt kunnen verplaatsen.

Bijdrage aan het milieu

Door afval te scheiden en zodoende verschillende afvalstromen te creëren draag je tevens bij aan het milieu. De uitstoot van Co2 zal immers verminderen en een schonere leefomgeving zal ontstaan indien je afval scheidt. Door afval te scheiden creëer je een duurzame wereld.

Je vindt misschien ook leuk