Buiten

Hoe leg ik een beregeningsinstallatie aan?

31 mei 2017

Een tuin heeft onderhoud nodig. Regelmatig dient het gras gemaaid te worden, het onkruid verwijderd en natuurlijk zal er voldoende water gegeven moeten worden aan alle planten en het gras. Om deze taak iets te vergemakkelijken is het mogelijk om een beregeningsinstallatie aan te leggen. En beregeningsinstallatie wordt ook wel een sprinklerinstallatie genoemd en is werkelijk voor iedere tuin geschikt. Hierdoor is het nooit nodig om zelf de tuin water te geven omdat dit automatisch geregeld wordt. Een beregeningsinstallatie bestaat uit sproeiers, slangen, leidingen en een besturingsautomaat.

Vóór het aanleggen van de tuin

Het mooie aan een beregeningsinstallatie is dat het nagenoeg onzichtbaar is. De meeste onderdelen bevinden zich namelijk onder de grond. Dit is dan ook de reden om er ook al voor het aanleggen van de tuin over na te denken. Sommige tuinontwerpers slaan deze stap over, maar juist dat is het moment om hieraan te denken en om de berekening te maken. In veel gevallen kunnen de sproeiers tijdens het beregenen uit de grond komen en zakken weer in de grond, zodra er geen water meer uitkomt.

Welke watervoorziening kies je

Voor een beregeningssysteem kan voor verschillende watervoorzieningen gekozen worden. In de meeste huishoudens wordt gekozen om het aan te sluiten op de waterleiding. Hoewel dit de meest kostbare optie is per keer, maar het water is wel altijd beschikbaar. Indien mogelijk kan er ook voor gekozen worden voor oppervlaktewater, dit is echter alleen mogelijk wanneer er bijvoorbeeld een sloot in de buurt is. Daarnaast kan men kiezen voor grondwater. Er dient dan geboord te worden in de tuin, zodat er een waterput aangelegd kan worden. Dit is echter wel een behoorlijke investering.

Laat je goed adviseren

Laat je bij het aanleggen van je tuin goed adviseren. Indien bij het initiële tuinontwerp geen rekening gehouden is met de aanleg van een beregeningssysteem, breng dit dan zeker ter sprake. Ook wat betreft de watervoorziening is het altijd mogelijk om advies in te winnen alvorens een keuze te maken.

Je vindt misschien ook leuk