Woning

Wat maakt een inboedelverzekering afsluiten zo belangrijk?

20 november 2020

Wat maakt een inboedelverzekering afsluiten zo belangrijk?

Niet alleen voor mensen die eigenaar zijn van een woning geldt dat ze geconfronteerd kunnen worden met bepaalde risico’s. Dat is natuurlijk ook het geval bij mensen die gewoon een woning huren. In dat geval hebben de risico’s niet zozeer betrekking tot het pand waarin ze woonachtig zijn, maar wel tot de inboedel waar men over beschikt. Inboedel kan namelijk op tal van verschillende manieren schade ondervinden. Deze schade kan het gevolg zijn van een brand, maar ook van bijvoorbeeld een inbraak. Veel mensen onderschatten welke waarde hun inboedel precies kan vertegenwoordigen, want dat is in de praktijk best wel behoorlijk wat. Wil jij alle risico’s met betrekking tot jouw inboedel graag laten verzekeren? In dat geval is het afsluiten van de inboedelverzekering zeker en vast de moeite waard.

Wat is een inboedelverzekering precies?

Laat ons om te beginnen maar even kijken naar wat een inboedelverzekering nu precies is. We spreken van een dergelijke verzekering omdat ze ervoor zorgt dat eventuele schade aan de inboedel er door wordt verzekerd. De schade die je op deze manier kan laten verzekeren kan in de praktijk ook zeer uiteenlopend zijn. In eerste instantie is het zo dat de verzekering ervoor zorgt dat schade veroorzaakt door een brand aan de inboedel wordt verzekerd. Dat is natuurlijk niet alles. Ook schade die het gevolg kan zijn van wateroverlast of van bijvoorbeeld diefstal of vandalisme wordt in principe verzekerd.

 

Belangrijk om aandacht aan te besteden is wel dat de verzekering in de basis (daarover later meer) uitsluitend zorgt voor het verzekeren van de inboedel die zich in de woning bevindt. Dit betekent dat de spullen die je meeneemt onderweg niet zijn verzekerd. Verder op deze pagina zal duidelijk worden dat er daarvoor wel nog een extra dekking kan worden afgesloten wanneer je dat zou wel willen. Het spreekt voor zich dat deze extra dekking wel als gevolg zal hebben dat de premie van de verzekering voor je inboedel zal stijgen.

Onderschat nooit de waarde die je inboedel vertegenwoordigt

Veel mensen stellen zich de vraag of het afsluiten van een inboedelverzekering voor hun al dan niet interessant is. Dit is eigenlijk iets dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken. Het enige wat we kunnen zeggen is dat je nooit de waarde van je inboedel mag onderschatten. Veel mensen denken dat hun inboedel geen echte waarde vertegenwoordigt, maar schrikken zich een ongeluk wanneer ze een inventaris opmaken met een bijbehorende schatting. Dit gecombineerd met het feit dat je inboedel in de praktijk verschillende risico’s loopt, bijvoorbeeld door brand, water of diefstal, zorgt ervoor dat het afsluiten van een inboedelverzekering ondanks niet verplicht toch zeer aan te raden is.

 Wat met speciale objecten en kunstwerken?

In lijn met bovenstaande ligt ook het feit dat veel mensen over bijzondere objecten beschikken in hun woning. Het kan daarbij gaan om tal van uiteenlopende zaken. Denk hierbij onder meer aan antiek, maar ook aan bijvoorbeeld schilderijen of andere kunstwerken. Op het ogenblik dat er sprake is van dergelijke objecten zal je deze wellicht extra goed willen laten verzekeren. De standaard dekkingen van je inboedelverzekering kunnen immers in de praktijk onvoldoende zijn om de waarde van deze stukken inboedel te verzekeren. Het afsluiten van zo’n extra dekking is zeker mogelijk, alleen moet je op dit vlak wel rekening houden met extra kosten.

 

Bij het verzekeren van bijvoorbeeld kunstwerken kan het belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat deze door de verzekering worden verzekerd volgens de dagwaarde waarover ze beschikken. Dat is iets wat veel mensen in de praktijk nog wel eens over het hoofd zien. Toch is dit erg belangrijk. Een schilderij dat je tien jaar geleden hebt aangekocht voor 500 euro kan zomaar tegenwoordig het tienvoud waard zijn. Bij een eventueel schadegeval zal je dan ook altijd willen dat de verzekering overgaat tot uitbetaling volgens de huidige waarde. Hou hier dus absoluut rekening mee op het moment dat je een verzekering als deze afsluit.

Objecten onderweg laten verzekeren, kan dat?

Eerder op deze pagina hebben we reeds duidelijk gemaakt dat de inboedelverzekering standaard uitsluitend inboedel verzekerd welke zich in de woning bevindt. Dit is een zeer belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. Op het ogenblik dat je bepaalde spullen meeneemt buiten de woning is het namelijk zo dat de dekking van de verzekering komt te vervallen. Met andere woorden, zaken zoals een laptop, een smartphone, een tablet of andere stukken die normaal tot je inboedel behoren zijn op dat ogenblik niet meer verzekerd. Dat is standaard altijd het geval, maar er is een oplossing voor beschikbaar.

 

Bijzonder veel mensen zijn vandaag de dag erg vaak onderweg. Het spreekt voor zich dat men tijdens deze “uitstappen” verschillende spullen bij de hand zal willen hebben. Het gaat daarbij niet in het minst om een smartphone. Dergelijke toestellen kunnen behoorlijk duur zijn waardoor het de moeite waard kan zijn om de waarde ervan te laten verzekeren. Het mee opnemen van dergelijke toestellen die onderweg worden gebruikt in je inboedelverzekering behoort altijd tot de mogelijkheden. Let wel, ook hierdoor gaat de verzekeringspremie hoger uitvallen.

Wat is voor jou de meest interessante inboedelverzekering?

In de basis kunnen we vaststellen dat het karakter van de verzekering in grote lijnen altijd dezelfde is. Dit gezegd zijnde is het zo dat er door het maken van bepaalde keuzes uiteraard wijzigingen aangebracht kunnen worden aan de verzekering die jij gaat afsluiten. Wat voor jou nu echt in de praktijk de best mogelijke inboedelverzekering is, is een beetje afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Of je nu bijvoorbeeld al dan niet nood hebt aan een dekking onderweg is afhankelijk van hoe vaak je op de weg terug te vinden bent of hoeveel keer je bijvoorbeeld buitenshuis gaat werken.

 

Bovenstaande geldt ook voor de mate waarin je nood kan hebben aan een aanvullende dekking voor bijzondere voorwerpen voor je inboedelverzekering. Heb je geen kunst of waardevolle antieke meubels in huis? Dan is een dergelijke toevoeging aanvragen voor je verzekering uiteraard een beetje overbodig. In ieder geval, verdiep je zeker eens in de verschillende bestaande verzekeringen vooraleer een keuze te maken op een inboedelverzekering vergelijken website.

Je vindt misschien ook leuk