Bewust leven

Thuis blijven wonen als je ouder wordt

25 mei 2016

In heel de wereld slaat de vergrijzing toe. Zo is het het ook in Nederland. Het aantal 65-plussers in Nederland is op dit moment zo’n 3 miljoen. Volgens het CBS zal dit aantal toenemen tot een aantal van 4,7 miljoen in 2040. Niet alleen het aantal 65-plussers neemt toe maar ook het aantal 80-plussers. De groep 80-plussers wordt ook wel de dubbele vergrijzing genoemd. Het aantal mensen van 80 jaar of ouder wordt het grootst rond 2025. Het CBS heeft berekend dat in het jaar 2040 zo’n 26% van de gehele bevolking 65 jaar of ouder is. In het jaar 2015 was dit slechts 17%. De oorzaak van de vergerijzing is de zogenoemde ‘babyboomgeneratie’. Dit is de generatie die is geboren vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De mensen die zijn geboren in 1946 hebben in 2011 de leeftijd bereikt van 65. Vanaf 2011 tot en met 2040 komen er dus enorm veel 65 jarige bij. Naast de babyboom is er ook nog de verlengde levensverwachting. Mensen worden steeds ouder en steeds meer mensen bereiken de leeftijd van 65 jaar of ouder.

Grijze druk

De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal mensen van 65 jaar of ouder en de (potentiële) beroepsbevolking. Onder potentiële bedroepsbevolking verstaan we mensen die vanwege hun leeftijd in staat zijn om te werken. Dit waren vroeger de 20 tot 64-jarigen en sindskort 20 tot 66-jarigen. In het jaar 2015 was de grijze druk 26%. Dit zal oplopen tot 45% in het jaar 2040. Dit aantal blijft vanaf 2040 stabiel en zal niet toenemen tenzij de pensioenleeftijd nog hoger wordt.

Thuis blijven wonen

Door de toename van het aantal 65-jarigen zal het aantal mensen dat in een verzorgings of bejaardetehuis woont toenemen. Ook zal er meer aan mantelzorg moeten worden gedaan door kinderen en vrijwilligers. Tegenwoordig zijn er veel bedrijven in Nederland die zich specialiseren in aanpassingen in huis voor ouderen en minder valide mensen. Een mooi voorbeeld hiervan is Domicare. Zei zijn gespecialiseerd in het leveren van zorghulpmiddelen. Dit geldt voor mensen die zelfstandig wonen maar ook mensen die begeleid wonen of wonen in een instelling. Hierbij kun je denken aan tilliften, rolstoelliften, aangepaste keukens en kantelbare ligbaden. Alles om ervoor te zorgen om zo ontspannen mogelijk door het leven te gaan. Door dit soort bedrijven is het voor veel mensen mogelijk om thuis te blijven wonen.

Je vindt misschien ook leuk