Woning

Schade aan je muren door bouwwerkzaamheden in de omgeving

18 oktober 2020
schade aan muur

Bij de inrichting van je woning heb je overal aan gedacht: de kleuren, de samenstelling van je meubilair en zelfs de kleinste decoratieve details. Maar wanneer je op een luie zaterdagmiddag in je fauteuil ploft en na een blik op de muur tegenover je moet constateren dat daar een flinke scheur in zit, gaan je haren overeind staan. Zou het kunnen komen door de bouwwerkzaamheden een stukje verderop? Je kijkt naar buiten en inderdaad, daar rijdt de volgende zwaarbeladen vrachtwagen weer voorbij. Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

De vaakst voorkomende bronnen van trillingen die schade veroorzaken

Geluid verplaatst zich, zoals we allemaal wel weten, via de lucht. Alhoewel deze voor ons als omwonenden rond een bouwproject behoorlijk vervelend kunnen zijn, hebben ze geen invloed op de staat van onze woning. Trillingen verplaatsen zich daarentegen door de bodem en bereiken ook je muren. Niet zelden levert dit schade op en in zeer ernstige gevallen zelfs instorting. Schade veroorzaakt vaak door heien, slopen en de aan- en afvoer van zwaar materiaal. Er zijn dus diverse bronnen die trillingen kunnen veroorzaken. Vooral in woonwijken kunnen deze factoren grote gevolgen hebben.

Het inzetten van een trillingsmeting

Wanneer er (zware) bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden, wordt er vrijwel altijd een trillingsmeting verricht. Deze meting heeft als doel in kaart te brengen of de trillingen in de nabije omgeving schade aan objecten zoals woningen en bedrijfspanden kunnen veroorzaken. Trillingsmetingen worden gedurende de looptijd van de werkzaamheden uitgevoerd. Door dit constant te monitoren, kan er namelijk op tijd worden ingegrepen wanneer blijkt dat de belasting te hoog is. Bouwkundig adviesbureau Van Alfen Ingenieurs is gespecialiseerd in het uitvoeren van trillingsmetingen volgens de in Nederland geldende SBR-richtlijnen. Van Alfen is een onafhankelijk bureau met jarenlange praktijkervaring.

Een geruststelling voor iedereen

De meetapparatuur die voor een trillingsmeting wordt ingezet, is dusdanig sensitief dat zelfs de kleinste veranderingen kunnen worden geregistreerd. Door het nauwkeurig bewaken van de ontwikkelingen kan de kans op schade aan de omgeving en dus ook aan jouw woning tot het minimum worden beperkt. Voor de uitvoerders op de bouwplaats is de aanwezigheid van dergelijke meetapparatuur natuurlijk ook een hele geruststelling. Zo weten ze dat ze de omgeving geen schade berokkenen en zo ook niet met claims en vertragingen te maken zullen krijgen. Een trillingsmeting kan overigens op locatie, op afstand of onbemand uitgevoerd worden.

De nulmeting

Is er onverhoopt schade in jouw woning ontstaan? Dan wordt dit doorgaans met de verzekering van de aannemer of de opdrachtgever van de bouw opgelost. Woon je in een ‘risicogebied’, d.w.z. een gebied waarin de kans bestaat dat de bouw schade veroorzaakt, dan wordt er ook vrijwel altijd een nulmeting uitgevoerd. Deze meting brengt aanwezige schades etc. in kaart. Voor jouw als bewoner voorkomt dit een eventueel probleem met het leveren van bewijs wanneer er schade is opgetreden. De opdrachtgever betaalt voor de nulmeting, want ook hij is bij duidelijkheid gebaat.

Je vindt misschien ook leuk