Bewust leven

Kantoor aan huis? Denk ook aan het bedrijfsafval!

24 maart 2022
kantoor bedrijfsafval

Werk jij regelmatig thuis? Dat is een fenomeen waarbij geldt dat het de laatste jaren over de gehele bevolking is toegenomen. Doordat het thuiswerken toeneemt kan dit leiden tot situaties waarin er veel afval geproduceerd wordt. Met name voor mensen met een eigen zaak is het van belang om het afval vervolgens te verzamelen. Je bent als eigenaar van de zaak immers verantwoordelijk voor bedrijfsafval. Als leidinggevende is het jou taak om dit afval te verzamelen en te sorteren in verschillende categorieën. Dit geldt voor plastic afval, voor groenteafval en tuinafval en ten slotte voor papier en plastic. Zodra je het afval hebt verzameld en apart hebt gesorteerd is het van belang om dit afval goed af te voeren. Door afval naar de stortplaats te brengen en te recyclen draag je bij aan een circulaire economie. 

Soorten afval

Er bestaan verschillende soorten afval, waarbij geldt dat elke afvalstroom in de juiste afvalcontainer verzameld moet worden. Om dit te doen is het allereerst van groot belang om voldoende kennis te hebben over de verschillende soorten afval. Tevens moet je weten wat bedrijfsafval betekent, dit is namelijk afval dat je wellicht thuis produceert maar te maken heeft met je werkzaamheden die je voor het bedrijf doet. Het afval is anders dan huishoudelijk afval en je moet het bedrijfsafval ook apart bij de gemeente melden om misverstanden te verwerken. Huisafval is ten slotte afval dat je produceert maar niks te maken heeft met werkzaamheden. Voor je bedrijfsafval is het nodig om een erkende afvalinzamelaar in te schakelen. Op MilieuServiceNederland.nl kun je eenvoudig containers voor je bedrijfsafval huren.

Werken met de gemeente

Indien je afval wenst te verwerken dan is het belangrijk om de gemeente in te schakelen. Jouw gemeente heeft immers als doel om zoveel mogelijk afval te verzamelen en te recyclen, waardoor zij jou graag zouden willen helpen. Je kan bij de gemeente aangeven op welke tijdstippen jij wenst dat de afvalbakken worden opgehaald. Tevens moet je een aantal formulieren invullen waaruit blijkt dat de administratie op orde is. Je bent als ondernemer of als zelfstandige verantwoordelijk voor het correct invullen van de administratie, echter kan je hier hulp bij krijgen. Indien gewenst kan je tevens bedrijven inschakelen voor het verzamelen en verwerken van afval.

Je vindt misschien ook leuk