Bewust leven

Duurzame stroom met zonnepanelen

25 augustus 2016

Het zal niemand ontgaan zijn dat er steeds meer zonnepanelen in het straatbeeld zijn terug te vinden. De populariteit van zonnepanelen neemt als maar toe en dat is niet zomaar. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat we zuinig met energie om moeten gaan en dat het tijd wordt om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame manieren van energie opwekken. Niet alleen bedrijven dragen hun steentje bij, maar ook steeds meer particulieren laten zonnepanelen installeren.

 

Besparen met zonnepanelen

Naast dat je met zonnepanelen milieubewust bezig bent, is voor veel mensen de financiële kant een belangrijke motivatie om voor zonnepanelen te kiezen. Op de lange termijn kan er namelijk behoorlijk bespaard worden op de kosten van de energierekening. Er gaat doorgaans echter wel een aanzienlijke investering aan vooraf, maar door het opwekken van de gratis stroom verdienen de zonnepanelen zich naar verloop van tijd vanzelf terug. Hoe snel dat dit gaat, is afhankelijk van het type zonnepaneel, maar gemiddeld bedraagt deze zogenoemde terugverdientijd zo’n 7 tot 10 jaar. Na deze tijd is het dus mogelijk om kosteloos in je energiebehoefte te voorzien. Het is zelfs zo dat je het overschot aan stroom dat je opwekt, kan terug verkopen aan de energiemaatschappij. Overigens kan er ook bespaard worden op de installatie van zonnepanelen, omdat het mogelijk is de BTW over de aanschaf- en installatiekosten terug te vorderen. Daarnaast hebben sommige gemeenten er ook subsidies voor beschikbaar gesteld.

 

Waar rekening mee houden bij aanschaf?

Zoals hiervoor al kort is aangestipt, zijn er verschillende typen zonnepanelen. Deze typen worden onderverdeeld in monokristallijn panelen, polykristallijn panelen en dunne film panelen. Het grootste verschil tussen deze panelen is het rendement en de daarmee gepaard gaande prijs. De monokristallijn variant heeft het hoogste rendement, maar kost dan ook het meeste. Het rendement en de prijs dalen iets voor de polykristallijn panelen en dit gaat nog een stap verder voor de dunne film panelen. Welk type de beste keuze is, is onder andere afhankelijk van de energiebehoefte, het budget en ook de ruimte op het dak. Dit beïnvloedt namelijk niet alleen de keuze voor het type, maar ook het aantal panelen dat nodig is. Houd er ook rekening mee dat je energiebehoefte de komende jaren kan veranderen doordat bijvoorbeeld de gezinssamenstelling wijzigt. Het betreft immers een investering waar je lang plezier van zal hebben.

Je vindt misschien ook leuk