Bewust leven

Bio-energie vervangt kernenergie

8 november 2017
Bio-energie als alternatief

In navolging van nieuwe wetgeving op Europees niveau heeft Nederland toegezegd erop toe te zien dat tegen het jaar 2020 14% van het energieverbruik voorkomt uit hernieuwbare bronnen. Hierbij wordt een overgang bedoeld van energie die is opgewekt uit bronnen die schadelijk zijn voor het milieu en de opwarming van de aarde, zoals energie dat voorkomt uit fossiel brandstoffen en kerncentrales. Projecten zoals ‘echte-energie’ of ‘schoongenoegvankernenergie’ moeten mogelijkheden voor schone, duurzame energieopwekking onder de aandacht brengen.

Kernenergie op zijn retour

In Nederland is er nog maar één werkende kerncentrale die elektriciteit opwekt voor ongeveer 1 miljoen huishoudens met een opbrengst van rond de 4 miljard kilowattuur (kWh) aan kernenergie. Hiermee komt het percentage toch nog op zo’n 10% en voldoet Nederland nog niet aan de norm om voldoende over te stappen op duurzame energie. Daarnaast wordt er ook nog elektriciteit uit het buitenland geïmporteerd, waaronder Frankrijk en Duitsland. Veelal is deze energie eveneens opgewekt uit kernenergie. Er valt dus nog genoeg werk te doen om tegemoet te komen aan de eisen.

Bio-energie als alternatief

Energie opwekken uit natuurlijke bronnen is daarom een goed alternatief. Er wordt al veel geëxperimenteerd met energieopwekking uit bronnen als wind, water en zon en veel huishoudens stappen hierop over. Zeker zonnepanelen hebben een hele opmars gemaakt. Daarentegen komt 50% van de groene stroom voort uit biomassa. Materiaal met een biologische oorsprong, zoals houtafval of rioolslib, dat kan worden verbrand, vergist of vergast, levert energie op. Dit kan vervolgens worden gebruikt voor stroom die nodig is in woningen, gebouwen en apparaten te laten werken.

Restafval hergebruiken

Andere bronnen kunnen zijn oliën of vetten die overblijven uit voedingsmiddelen, mest uit veebedrijven of zelfs specifiek hiervoor geteelde gewassen als koolzaad en suikerriet. Restafval kan zo worden gebruikt om op een duurzame manier te worden ingezet als middel voor opwekking van energie. Dit voorkomt extra belasting op het milieu en bovendien wordt materiaal uit verschillende sectoren zorgvuldig hergebruikt.

Percentage verhogen

Om de Europees gestelde doelstellingen te halen, zal Nederland nog verder moeten investeren in groene energie. Bio-energie is hier reeds een koploper in en vervangt in vele sectoren reeds de oude schadelijke methodes.

Je vindt misschien ook leuk