Uncategorized

Voorkom brand met een gedegen brandbeveiligingsplan

14 januari 2020

Een scenario waar we liever niet aan denken, maar dat helaas regelmatig voorkomt is die van een brand. Zowel als particulier, maar ook voor bedrijven, is het belangrijk om altijd de brandrisico’s goed in ogenschouw te nemen, deze te analyseren en er alles aan doen om een brand te voorkomen. Deze analyse en het nemen van brandpreventieve maatregelen wordt ook wel aangeduid als brandbeveiliging. Brandbeveiliging richt zich op alle stappen en maatregelen om jezelf en anderen te beveiligen tegen het scenario van een brand.

Brandbeveiliging kan worden opgedeeld in brandpreventie, brandbestrijding en brand escalatie

In het bouwbesluit 2012 zijn er diverse regels opgenomen met als doel om een brand te voorkomen. De exacte maatregelen en wetgeving zijn van een aantal zaken afhankelijk. Zo gelden er bijvoorbeeld andere regels voor een pand waarin meerdere mensen zich begeven, of een pand waarin mensen overnachten. Uiteraard wordt er ook onderscheid gemaakt tussen het type gebruik als bedrijf of voor particuliere bewoning. Brandbeveiliging kan worden opgedeeld in brandpreventie en brandbestrijding. Hierbij richt brandpreventie zich op maatregelen die als doel hebben om een brand te voorkomen, terwijl brandbestrijding zich richt op het bestrijden van een beginnende vuurhaard en het direct in de kiem smoren van brand, om verdere escalatie te voorkomen. Naast deze twee onderdelen is er ook nog een deel van de brandveiligheid die zich richt op het veilig onderbrengen van eventuele betrokkenen of aanwezigen. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan vluchtroutes en een eventueel ontruimingsplan.

Neem een brandbeveiligingsbedrijf in de arm om en maak gebruik van het beste brandpreventie plan

Om zorgvuldig te werk te gaan en een optimaal brandveiligheidsplan op poten te zetten, is het verstandig om een gespecialiseerde partij hierbij te betrekken. Er zijn diverse bedrijven gespecialiseerd op het gebied van brandbeveiliging en brandpreventie. Deze bedrijven beginnen vaak met een risicoanalyse op basis van het pand en hoe deze gebruikt wordt. Op basis van de analyse wordt vervolgens een voorstel gemaakt met hierin alle brandpreventieve maatregelen zoals onder meer brandblussers keuren en controle.

Vaak faciliteren deze bedrijven ook bij de installatie van brand alarmerings-, brandbeveiligings- en brandblusmiddelen. Door alles via een partij te regelen profiteer je vaak ook van een onderhoudsplan, waarbij de brandbeveiliging voor langere tijd gegarandeerd is en er periodieke keuringen op locatie uitgevoerd worden en brandblusmiddelen altijd een geldige certificering hebben.

Je vindt misschien ook leuk