Woonkamer

Huisontruiming

9 maart 2016

Een woning- of huisontruiming wordt vaak in minder aangename situaties toegepast. Dit kan bijvoorbeeld na het overlijden van een kennis of familielid zijn. Daarnaast worden huisontruimingen ook vaak bij een seniorenverhuizing ingezet. Hierbij verhuisd iemand van een reguliere woning naar een zorginstelling of verzorgingstehuis. Daarbij moeten vaak verscheidene aanpassingen aan de reguliere woning worden gedaan, om de woning weer bezemschoon te kunnen opleveren. Omdat de te verhuizen persoon dit vaak niet meer zelf kan, wordt er gekozen voor een huisontruimer.

Huisontruiming na overlijden

Wanneer een alleenstaand persoon tot overlijden komt, wordt er normaal gesproken iemand in de familie aangewezen als executeur. Deze persoon zal zich dan bezighouden met het regelen van het nalatenschap van de overleden persoon. Familie en dierbaren wordt dan vaak de mogelijkheid gegeven om de dierbare en kostbare spullen uit het huis te halen. Het complete ontruimen en bezemschoon opleveren van de woning wordt vaak aan een huisontruimer uitbesteed. De spullen die de naasten niet meer willen of kunnen gebruiken worden meegenomen en eventueel doorgegeven aan een goed doel zoals een kringloopwinkel. Op deze manier krijgen bruikbare spullen nog een tweede leven ingeblazen.

Bij het bezemschoon opleveren en ontruimen van de woning worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan:

  • Het verwijderen en afvoeren van de restboedel
  • Het verwijderen van vloerbedekking en eventuele lijmresten
  • De raambekleding en eventuele bijbehorende rails verwijderen
  • Het verwijderen van spijkers en schroeven
  • Kleine herstelwerkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan het dichten van gaatjes, terug plaatsen van deuren e.d.

Wanneer een verhuurder of makelaar bepaalde eisen stelt aan een huisontruiming, dan zullen er soms ook andere werkzaamheden moeten plaatsvinden zoals grotere herstelwerkzaamheden, een grote schoonmaak van de woning, schilderwerk etc. Belangrijk is dus voor de executeur om duidelijk na te gaan, wat de gestelde eisen van de makelaar of verhuurder zijn. Dit kan doorgespeeld worden aan de huisontruimer, zodat de huisontruiming zonder problemen wordt afgerond.

Je vindt misschien ook leuk