Woonkamer

Afbetaald huis erven

24 september 2018

Wanneer erfgenamen een afbetaald huis erven weten zij vaak niet wat de mogelijkheden zijn of wat zij er mee moeten doen. Dit komt vaak omdat het een ingrijpende gebeurtenis waardoor je gevoel hebt bij een huis bijvoorbeeld. In dit artikel vind je wat meer informatie wat zoal de mogelijkheden zijn wanneer jij als erfgenaam een afbetaald huis erft.

Zelf in de woning trekken

Sommige erfgenamen willen vaak zelf in de woning blijven wonen omdat zij bijvoorbeeld hier zijn opgegroeid. Dat is natuurlijk volkomen logisch al moet je wel op een paar zaken letten. Wanneer jij dit huis erft is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat er meerdere erfgenamen zijn. Als je dan de woning voor eigen bezit wil hebben moet je de andere erfgenamen uitkopen. Zoals in het testament staat opgenomen moet je bepaalde percentages van het huis afbetalen aan de erfgenamen als jij dit huis zelf wilt. Ook moeten de erfgenamen het eens zijn met de beslissing dat jij in het huis gaat wonen.

Het is altijd handig om in zulke gevallen het huis weer te laten taxeren waardoor de waarde van het huis voor iedereen bekend is om geen nare confrontaties te krijgen. Ook moet u letten op de erfbelasting. Een afbetaald huis erven is natuurlijk fijn en lijkt financiële pluspunten te hebben. Toch moet u letten op de erfbelasting die u betaald over het afbetaalde huis. Dit blijft van toepassing als je ervoor kiest om het huis in eigen bezit te houden.

Verkoop afbetaald huis

Wanneer je onder erfbelasting uit wilt komen die vaak erg hoog kan zijn als het huis flink wat waard is moet je ervoor kiezen om het huis binnen 8 maanden te verkopen. Na die 8 maanden betaal je namelijk de gewraakte erfbelasting. Wanneer het huis verkocht is wordt de opbrengst volgens het testament verdeeld onder alle erfgenamen die recht hadden op het huis.

Je vindt misschien ook leuk